Autentisté

Tito vinaři se snaží ve vinohradech aplikovat postřiky schválené pro organickou produkci a ve sklepě do zrodu vína nezasahovat tak, že mošty kvasí spontánně bez použití kupovaných selektovaných kvasinek a dalších aditiv a vína leží i několik let v dřevěných sudech bez síření.

Níže si můžete přečíst platné zásady přijaté v den Sv. Rostislava 28.10.2011.

Charta vinařské skupiny Autentistů

Preambule

My, Autentisté, se tímto hlásíme k odkazu našich předků, kteří více než tisíc let hospodařili v této krajině a mimo jiné pěstovali révu vinnou a vyráběli víno, ať už k potěše ducha, či oslavě Boha. I my chceme využívat naši Moravu jako matku hodnověrných vín a předat ji našim dětem i dalším pokolením zdravou a krásnou.

Překotný přechod od tradičního vinohradnictví k moderním postupům často vymazal nebo dokonale zastřel krajová vinařská specifika. A nejde jenom o nepřiměřenou aplikaci nejrůznějších látek „vylepšující“ vína. Výsledný sloh vína ovlivňuje i opouštění starých, svažitých viničních tratí, které jsou nahrazovány rovinatějšími polohami, kde se réva nikdy nepěstovala. Důsledkem jsou nejenom změkčilá, „přejedená“ vína, ale také zarůstající, neutěšená úbočí, jejichž vinohrady po celá staletí dotvářely genia loci jihomoravské krajiny. Autentisté upřednostňují tradiční polohy a středoevropské odrůdy, ve vinohradech hospodaří ekologicky, nezavrhují dřevěné sudy a jsou si vědomi důležitosti autochtonních mikroorganismů v procesu přípravy vína. Hlavním cílem Autentistů je víno, v němž se co nejjímavěji obráží duch místa zachycený osobitou rukou vnímavého vinaře.

Základní pravidla závazná pro vinaře Autentisty:

Jak ve vinohradě:
1. Upřednostňují se postupy pěstování révy zohledňující principy ekologického zemědělství
2. Vylučují se veškeré herbicidy
3. Vylučují se veškeré syntetické insekticidy a akaricidy
4. Vylučují se systémové fungicidy a ošetřovat je možno pouze ochrannými prostředky a pomocnými látkami schválenými pro biologické vinohradnictví
5. Zakazuje se aplikace syntetických hnojiv
6. Upřednostňuje se výsadba a pěstování autochtonních a tradičních středoevropských odrůd nebo odrůd umožňující uplatnit v pěstování révy výše uvedené postupy
7. Stanovuje se minimální počet 5 000 jedinců na hektar při nových výsadbách
8. Max. výnos z hektaru nesmí překročit 50 hl
9. Jelikož jsou autentická vína víny rukodělnými, vylučuje se jiný než ruční sběr
10. Cílem je zvyšovat dlouhodobou úrodnost a biologickou aktivitu půdy

Jak ve sklepě:
1. Vylučují se veškeré geneticky modifikované organizmy a aditiva s jejich použitím vyrobená. Při výrobě se upřednostňují biologické, fyzikální a mechanické postupy před chemickým. Vylučuje se však flotace. Cílem je chránit životní prostředí, minimalizovat spotřebu energie a tvorbu odpadů
2. Vylučují se veškeré selektované kvasinky. Mošty kvasí spontánně pomocí autochtonních mikroorganismů přítomných na hroznech a ve sklepě
3. Vylučují se všechny cizorodé produkty jako umělá výživa pro kvasinky, přidané enzymy či bakterie, při vinifikaci se může použít pouze oxid siřičitý, případně bentonit a čerstvý bílek
4. Zakazuje se zahušťování moštů pomocí reverzní osmózy etc.
5. Zakazuje se přidávání taninů do červených i bílých vín
6. Upřednostňuje se fermentace a zrání v dřevěných, keramických či skleněných nádobách.
7. Vylučuje se ostrá filtrace vín
8. Veškerý SO2 v suchých bílých vínech nemá překročit 100 mg/l, u červených 80 mg/l;
9. Platí zákaz odkyselování (přikyselování) a zvyšování alkoholu pomocí sacharózy

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.