Ženy jsou lepší sommeliérky než muži

ŽENY JSOU LEPŠÍ SOMMELIÉRKY NEŽ MUŽI

Ženy mají mnohem citlivější čich i chuť a jsou lepší sommeliérky než muži

Ačkoli je mezi předními světovými sommeliéry žen stále málo, příroda je pro tuto práci vybavila mnohem lépe než muže. Obecně vzato ženy předčí muže v degustačních zkouškách naslepo. A to jednoduše proto, že pro degustaci podstatné smyslové orgány většiny žen jsou mnohem citlivější než smyslové orgány mužů. Má to evoluční význam.

Zatímco muži lovci museli mít především bystrý sluch a zrak, ženy, které pečovaly o ohniště, hlídaly potraviny a sbíraly plody, musely mít výtečnou chuť a čich. Aby včas odhalily zkažené, jedovaté či jinak nebezpečné potraviny, které by mohly ohrozit ji a děti. Ženy tak dodnes výrazně převyšují muže v degustačních zkouškách.
A prokázali to – opětovně – další vědci. Tentokráte z Technické univerzity v Madridu. Stovku žen a stovku mužů podrobili degustačním zkouškám vín. Ženy mají mnohem jemnější chuť a dokážou odlišit daleko více nuancí než muži. Také rychleji poznají a vyhodnotí nabídnuté vzorky vín.

Zvýšená citlivost ženského jazyka navíc vede k tomu, že daleko více oceňují vína bílá, protože jsou jemnější než ta červená.

„Ženy byly schopné určit mnohem více rozdílů mezi vzorky vín a popsat více rozličných vlastností vín než muži,“ tvrdí doktorka Carolina Chay z Technické univerzity v Madridu.

Práce pro mozek


Ačkoli se to nezdá, pití vína není jen prací pro naše chuťové buňky, ale také pro ty mozkové! Vědci z prestižní Yaleovy univerzity v Connecticutu zjistili, že konzumace vína je pro mozek mnohem větším tréninkem než kterákoli jiná lidská činnost.
Pití červených a bílých vín totiž zapojuje do činnosti smyslovou i emoční složku mozku a je náročnější než cokoli jiného, co člověk činí nebo zažívá. Nicméně degustátoři vyplivující vzorky vína, aby se neopili, se připravují o značnou část vjemů.

Jinými slovy k plnému vychutnání vína je nezbytné ho polknout. I když to znamená dostat do krve etanol a čelit následkům opilosti.

„Polknout víno je nezbytné pro získání maxima informací o jeho kvalitě,“ píše profesor Gordon Shepherd z Yaleovy univerzity.

Nicméně ve své studii dokazuje, že hodnocení vína je silně subjektivní a je to iluze, takže nikdo, kdo necítí to, co popisuje sommeliér, by se neměl cítit trapně. Chuťový popis vína je jakousi iluzí sommeliérova mozku vytvořenou součinností smyslové a emoční části mozku.

„Chuť není ve víně, chuť se tvoří v mozku toho, kdo jej chutná,“ tvrdí profesor Shepherd ve své publikaci.